Home > Privacybescherming

Privacybescherming

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van het Zwitserse privacybeschermingsrecht. Hieronder informeren wij u over de wijze, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens. U kunt deze informatie altijd op onze website oproepen.

Gegevensoverdracht en -protocollering voor systeeminterne en statistische doeleinden

Uw internetbrowser draagt bij het bezoeken van onze website om technische redenen automatisch gegevens over naar onze webserver. Het gaat daarbij onder andere om datum en tijd van het bezoek, internetadres van de verwijzende website, opgeroepen bestand, hoeveelheid verstuurde gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en uw IP-adres. Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens, die u in het kader van gebruik van ons aanbod invoert. Wij kunnen deze gegevens niet aan een bepaalde persoon toewijzen. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden geanalyseerd en vervolgens gewist.

Cookies

Om de functie-omvang van ons internetaanbod uit te breiden en het gebruik comfortabeler te maken voor u, gebruiken wij zgn. "cookies". M.b.v. deze "cookies" kunnen bij het bezoeken van onze website gegevens op uw computer opgeslagen worden. U hebt de mogelijkheid, om het opslaan van cookies op uw computer door overeenkomstige instellingen in uw browser te verhinderen. Hierdoor zou echter de functie-omvang van ons aanbod beperkt kunnen worden.

Informatierecht

Als gebruiker van ons internetaanbod hebt u het recht, om informatie van ons te verlangen over de over uw persoon of uw pseudoniem opgeslagen gegevens. Op uw verzoek kan de informatie ook elektronisch verstrekt worden.
Bron: kluge-recht.de

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen.

In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere aangesloten landen van de EER-overeenkomst vooraf afgekort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort. De IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval evt. niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren.

Google Analytics-functies voor banners, remarketing, rapporten over impressies in het Google Display-netwerk, integratie van DoubleClick Campaign Manager of Google Analytics-rapporten over prestaties op demografische kenmerken en interesses, zijn op deze pagina geïmplementeerd. U kunt Google Analytics voor banners deactiveren en de weergaves in het Google Display-netwerk aanpassen, door de weergave-instellingen op te roepen.

De beoordeling helpt ons om de website-content beter op onze klanten af te stemmen.

Bron: spreerecht.de